zaterdag 28 september 2013

Big Pharma, artsen en gezondheidsorganisaties parasiteren op uw gezondheid en financiën

Het gezondheidssysteem is ontworpen door invloedrijke elitaire groepen. Uiteraard dient het ontworpen systeem de belangen van de elite en niet het individuele gezondheidsbelang. De elite vindt dat er teveel mensen zijn en dat wereldwijd de bevolking moet worden gereduceerd. Derhalve is het niet verwonderlijk dat de gezondheidszorg meer kwaad dan goed doet. Er vindt een "slow kill" plaats. Het hele systeem is bedoeld om u ziek te maken, ziek te blijven houden en de dood te promoten.

Medische industrie bestrijdt symptomen, niet de oorzaken.

Big Pharma trucjes

Allereerst controleert en manipuleert de elite in grote mate de informatie over gezondheid en welzijn. Wat gezond schijnt te zijn blijkt juist ongezond te zijn. Mensen maken hierdoor verkeerde keuzes en worden ziek of blijven ziek. Men legt de nadruk op het ontwikkelen van nieuwe therapieën en medicijnen. Hierdoor denken mensen dat ernstige ziektes onontkoombaar zijn en troosten zich met de gedachte dat de Big Pharma "wetenschappers" druk bezig zijn om nieuwe oplossingen te bedenken. Voorkomen is echter beter dan genezen. Ziektes kunnen worden voorkomen. En dat is juist wat de Big Pharma niet wil.
Helaas is het beperkte en onjuiste kennis, niet beperkt tot leken. Zo worden de studenten aan de medische faculteiten gebrainwasht met "kennis" die door de Big Pharma wordt aangeleverd. Als gevolg hiervan veroorzaken artsen/studenten, die de evangelie van de Big Pharma blindelings volgen, onherstelbare schade, zelfs wanneer ze goede bedoelingen hebben.

Daarnaast worden artsen en andere dienstverleners met een straf- en beloningssysteem aangemoedigd, de door de Big Pharma opgedragen schadelijke medicijnen en therapieën veel meer voor te schrijven. Niet de gezondheid en het geld van de patiënt, maar de belangen van de artsen en de medische industrie staan voorop. Zoals we al eerder berichten zijn medicijnen schadelijk en hebben ze vele bijwerkingen. Maar dat deert de industrie niet; hoe meer u gebruik maakt van de reguliere gezondheidszorg, des te meer zij verdienen. Dus meer scans en andere goed uitziende maar schadelijke behandelingen en tests. Dat u gezondheid daarbij achteruit gaat, is niet zo erg. Sterker nog: Dat is JUIST gewenst. Want dat houdt u, ten koste van uw financiën en gezondheid, langer in het systeem.

Artsen en gezondheidsorganisaties zijn niet onafhankelijk

De "onafhankelijke" organisaties die uw gezondheid zouden moeten beschermen, werken niet alleen samen met de medische industrie, ze worden veelal door die industrie gecontroleerd. Hierdoor worden mensen gemanipuleerd keuzes te maken die tegen hun eigen belangen ingaan, terwijl men door de misleiding denkt de juiste keuzes te maken. U kunt daarbij denken aan patiëntorganisaties en belangenorganisaties of organisaties voor een bepaalde ziekte, zoals kanker. Maar ook de Wereldgezondheidsorganisatie, FDA, de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Voedsel- en Waren Autoriteit en diverse andere nationale en supranationale organisaties. Vergeet niet; Wiens brood men eet, diens woord men spreekt !!

Zijn er geen patiënten? Dan creëert de medische industrie, vooral de geestelijke gezondheidszorg zelf wel patiënten. Hoe? Men kwalificeert een normale natuurlijke situatie als een ziekte. Aangezien dit geen ziekte is, worden gezonde mensen die in aanraking komen met de (geestelijke) gezondheidszorg als ziek bestempeld en belandden in het (mind control) medicijnen carrousel, waarin ze zo lang mogelijk worden gehouden. Voorbeeld: U bent ergens niet in geïnteresseerd omdat het saai is. Maar de artsen diagnosticeren dat u concentratieproblemen heeft. Aangezien de meeste mensen autoriteiten vertrouwen, omdat ze VERONDERSTELLEN dat ze experts zijn en het belang van de patiënt vooropstellen, wordt hun advies blindelings gevolgd.

Of de artsen overdrijven de ernst van een ziekte en beweren ze dat de door hun aangeboden oplossing de enigste is. Bijvoorbeeld bij depressie; het is beter dat depressieve mensen betere contacten met mensen onderhouden en ook beter eten. Maar de artsen raden uiteraard medicijnen en therapieën aan. Overigen veroorzaken mind control drugs zoals Seroxat, Prozac, Zoloft en Lexapro gewelddadig gedrag. De daders van de meeste schietincidenten (in de VS), gebruiken mind control medicijnen waardoor ze niet meer helder kunnen nadenken en ook kwetsbaar zijn voor manipulatie/beïnvloeding van hun gedrag door derden.


Schade door medische industrie veel erger dan gedacht.

Bovenstaand zijn de redenen waarom zelfs een naar plan functionerend zorgstelsel systematisch en opzettelijk uw gezondheid en financiën ruïneert. Maar perfectie bestaat niet en vooral niet in de gezondheidszorg. Zelfs de medische industrie geeft toe dat er vele fouten worden gemaakt. Er sterven dan ook vele mensen door fouten gemaakt door "professionele" medici. De grootste groep onnatuurlijke doodsoorzaken in de Westerse wereld zijn niet gewelddadige misdrijven, oorlogen of terrorisme maar dood door medische ingrepen/fouten.
In Nederland sterven er volgens officiële gegevens ongeveer 2000 mensen per jaar door medische missers. In België sterven er ook ongeveer 2000 mensen door fouten. Het aantal doden is in werkelijkheid echter veel hoger omdat men zoveel mogelijk probeert fouten te verbergen; uit angst voor imago verlies, financiële consequenties, eventuele strafvervolging en civielrechtelijke procedures. Aangezien de gestorven persoon niet kan navertellen wat er precies is gebeurd en de familieleden en vrienden niet de kennis hebben om fouten te herkennen, gaan waarschijnlijk de meeste (fatale) fouten onopgemerkt voorbij. Het werkelijke aantal doden door medische fouten ligt volgens sin-nl eerder rond de 8000 per jaar !!! Meer info over medische fouten leest u op sin-nl.

Hoe dit te voorkomen?

Het is zeer belangrijk om NIET in het systeem terecht te geraken. Blijf dus gezond door ziekteveroorzakende omstandigheden te vermijden. Daarbij kunt u denken aan bewerkte/giftige voedsel, te veel suiker, pesticiden, GMO, vaccinaties, bestralingen, alcohol, drugs, sigaretten, farmaceutische medicijnen, vervuilde/vergiftigde lucht & water, stress en angst.

Eet ook zoveel mogelijk gezond. Daarnaast helpen onze producten, u fit en gezond te blijven. Hiermee voorkomt u ook nog eens de hoge kosten voor de reguliere gezondheidszorg en de farmaceutische medicijnen.

Ziekten zijn geen noodzakelijkheid !!

Indien u eenmaal echter wel in het systeem bent beland, dient u altijd alert te zijn. Vertrouw niet blindelings artsen en andere "specialisten" maar informeer u zelf. Stel zoveel mogelijk vragen. Zijn er alternatieven? Is de situatie ECHT zo slecht? Zijn medicijnen echt nodig? Hebben deze medicijnen en therapieën anderen geholpen ? etc. Probeer zo snel mogelijk UIT de medische "zorg" te komen.

U bent verantwoordelijk voor uw eigen gezondheid. Informeer u zelf. En observeer zelf nauwkeurig de gebeurtenissen om u heen. Neem niets voor vanzelfsprekend aan. Wissel kennis en ervaringen met anderen uit, maar volg consistent uw eigen idealen en overtuigingen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.