woensdag 23 oktober 2013

300% meer kankerrisico bij langdurig gebruik mobiele telefoons

Een Zweedse studie over het gebruik van draadloze telefoons , zoals mobiele en DECT telefoons, heeft een verband tussen de blootstelling aan elektromagnetische straling en het risico op (niet-)kwaadaardige hersentumoren vastgesteld.

Deze telefoons zenden een vorm van niet - ioniserende elektromagnetische straling, die kunnen worden geabsorbeerd door weefsels en cellen die dichtbij de telefoon, bijvoorbeeld, hoofd en nek. Dus de kant van uw hoofd waartegen u meestal de telefoon houdt, loopt het meeste risico. De meest overtuigende bewijzen voor de gevaren van mobiele telefoons en dergelijke, komen van studies over langdurige blootstelling aan stralingen ervan (tien jaar of meer) zoals deze Zweedse studie.

Meer schade aan de kant waar u belt

Overigens zenden ook ander apparaten schadelijke elektromagnetische straling uit, maar de schadelijke effecten zijn bij mobiele telefoons groter.

300% meer risico voor de langdurige gebruikers

Deze nieuwe studie toont aan dat gebruikers van meer dan een jaar, een 70 % grotere risico op hersenkanker hebben dan degenen die mobiele en DECT telefoons voor een jaar of minder gebruiken. En gebruikers van meer dan 25 jaar bleken een 300 % groter risico op hersenkanker te hebben dan degenen die het voor een jaar of minder gebruiken.

Het totaal aantal uren van het gebruik van mobiele en DECT telefoons blijkt net zo belangrijk als het aantal gebruiksjaren te zijn. Een kwart van de proefpersonen bleken gedurende 10 jaar, ongeveer 40 minuten per dag te bellen. Zwaardere gebruikers bleken een 250 % groter risico op hersentumoren te hebben dan degenen die nooit bellen of het gedurende hun hele leven voor minder dan 39 uur gebruiken.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat steeds meer burgers en betrokkenen in de gezondheidszorg klagen over de afwezigheid van goede draadloze veiligheidsnormen. Wellicht dat er in de toekomst, dankzij die druk, goede draadloze veiligheidsnormen en wettelijke regels zullen worden ingevoerd. Tot die tijd echter moet u zelf direct handelen om de schade te beperken. Vooral ook omdat telefoons steeds meer data verzenden & ontvangen. Hiervoor zijn er meer telefoonmasten en antennes in telefoons nodig. En dat betekent wederom meer sterkere schadelijke stralingen.


Schakel over naar bedrade telefoons

Tips voor veilig bellen

Hieronder enkele tips om de blootstelling aan elektromagnetische straling te beperken:

-    Minder mobiel bellen. Alleen bellen als het noodzakelijk is
-    Gebruik, indien mogelijk een headset
-    Houdt mobiele telefoons zo ver mogelijk van uw lichaam
-    Schakel uw mobiele telefoon uit wanneer u het niet gebruikt
-    Verzend berichten in plaats van te bellen
-    Afwisselend uw telefoon aan de rechter- en de linkeroor houden tijdens het bellen
-    Gebruik geen mobiele telefoon bij slecht ontvangst (meer kracht/straling nodig voor de verbinding)
-    Bel zoveel mogelijk met een bedrade telefoon via een vaste lijn
-    Verwijder draadloze telefoons uit de slaapkamers

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.