zaterdag 12 oktober 2013

Duizenden doden door luchtvervuiling

Sinds de industriële revolutie is de vervuiling sterk toegenomen. Hoewel de vervuiling in de loop der jaren wat is afgenomen, beïnvloedt het nog steeds massaal, op een negatieve wijze, de mens in de geïndustrialiseerde wereld. Vooral schoon lucht is essentieel voor een gezond bestaan. Schoon lucht is echter schaars in sommige plaatsen. Volgens een onderzoek van de Massachusetts Institute of Technology ( MIT ) blijkt dat in de VS maar liefst 200.000 voortijdige sterfgevallen te wijten zijn aan luchtvervuiling.

De studie onderzocht de verontreiniging in 6 verschillende emissie sectoren: wegtransport, zeetransport, opwekking van elektrische energie, railvervoer, industrie en commerciële en residentiële bronnen (verwarming en koeling, etc)

Verkeer grootste doder

De onderzoekers constateerden dat de uitlaatgassen van motorvoertuigen verantwoordelijk zijn voor de meeste doden - naar schatting 53.000 per jaar. Tweede was emissies van kolencentrales, verantwoordelijk voor 52.000 vroegtijdige sterfgevallen per jaar. Iemand die door luchtvervuiling vroegtijdig overlijdt, zou zonder luchtvervuiling gemiddeld zo'n 10 jaar langer leven.

Ook in België en Nederland komen de onderzochte vervuilers voor. Als we het onderzoek op Nederland projecteren zou het betekenen dat in Nederland er jaarlijks 10.000 mensen vroegtijdig sterven door luchtvervuiling. In België zou dat ongeveer 7000 per jaar zijn. Gelet op de hogere bevolkingsdichtheid dan de VS, zijn deze schattingen aan de voorzichtige kant.


Ook in België en Nederland zijn er kolencentrales

Het verbaasde de onderzoekers dat het wegverkeer de meeste doden veroorzaakte, aangezien kolencentrales relatief vuile brandstof verbranden. De onderzoekers vermoeden dat het wegverkeer voor meer doden verantwoordelijk is omdat het meeste verkeer wordt aangetroffen in gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid. Kolencentrales, aan de andere kant, zijn vaak op het platteland en hun emissies vinden plaats op grotere hoogtes.

Luchtvervuiling heeft ook andere negatieve gevolgen voor geest en lichaam.

Zelfs lage niveaus van luchtverontreiniging kunnen verontrustende gevolgen hebben. Een studie, waarbij ook metingen werden verricht in Nederland, constateerde dat langdurige blootstelling aan zelfs lage niveaus van luchtverontreiniging het risico op longkanker verhoogt. Deze niveaus van luchtverontreiniging zijn zelfs lager dan de normen die door de Europese Unie als gezond zijn vastgesteld.

Verkeer veroorzaakt naast ongelukken ook ziektes

Ander onderzoek stelde vast dat 14% van de astma gevallen bij kinderen veroorzaakt wordt door verkeersvervuiling.

Een overbodige studie die ook in België en Nederland werd uitgevoerd kwam tot de conclusie dat luchtvervuiling de mens minder gelukkig maakt. Alsof gif en ziekten iemand ook gelukkig zouden kunnen maken. !!! Maar wellicht dat deze studie werd uitgevoerd om een andere agenda door te zetten, bijvoorbeeld meer regelgeving of belastingen.

Nu begrijpt u ook waarom de Eugenisten, de bevolking in grote vervuilde steden willen concentreren om zodoende de sterftecijfers te verhogen.

Maar gelukkig bent u niet helemaal machteloos. Verminder allereerst uw blootstelling aan vervuiling en andere schadelijke oorzaken. Versterk daarnaast uw immuunsysteem en zuiver constant uw lichaam.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.