zaterdag 26 oktober 2013

Luchtvervuiling vermindert IQ

Iedereen lijdt onder luchtvervuiling. In de steden is er uiteraard veel meer luchtvervuiling dan op het platteland. Een onderzoek van de Columbia Center for Children’s Environmental Health (centrum voor milieugezondheid van kinderen) stelde vast dat hoge niveaus van luchtvervuiling de intelligentie van kinderen later negatief beïnvloeden. Luchtvervuiling kan ook leiden tot vroegtijdige dood, depressie, astma en vele andere gezondheidsproblemen.
.
Auto's en roken veroorzaken lagere IQ waarden
De studie keek naar prenatale blootstelling aan luchtverontreiniging, met name polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's). De onderzoekers ontdekten dat zwangere moeders die blootgesteld waren aan hoge niveaus van deze verontreinigende stoffen, kinderen ter wereld brachten die op hun 5e levensjaar veel minder scoorden op intelligentietests. Een Nederlands onderzoek over de effecten van roken op de intelligentie, bevestigt deze resultaten.

Verkeersvervuiling ook slecht voor ongeboren kinderen.

Deze verontreinigende stoffen (PAK's) komen uit de, door voertuigen en industrie gebruikte fossiele brandstoffen. Ze worden in kleinere hoeveelheden ook uitgestoten door de verbranding van organische materialen zoals tabak.

214 kinderen, ter wereld gebracht door gezonde, niet rokende Poolse moeders werden tussen 2001 en 2006 onderzocht. Tijdens de zwangerschap droegen de vrouwen lucht monitors in kleine rugzakken om hun blootstelling aan verontreinigende stoffen te meten. Zij stonden ook bloed en koordmonsters af.

De kinderen werden vervolgens gemonitord en op hun 5e levensjaar op hun intelligentie en argumentatie getest. Ze bleken lagere IQ's te hebben naarmate er meer vervuiling was. Dit heeft uiteraard ook gevolgen voor prestaties op school. Overigens maakt alcohol de situatie nog erger. PAK blootstelling in de baarmoeder is ook gekoppeld aan astma, laag geboortegewicht, vroeggeboorte en hartafwijkingen .

Een andere studie constateerde dat prenatale blootstelling aan vervuilende stoffen geassocieerd is met een 24 % hogere score van angst en depressie bij jonge kinderen.

Niet roken is goed voor u en uw omgeving.

PAK's komen onze lichamen op een aantal manieren binnen:

a   Ademhaling - De meeste mensen worden blootgesteld aan PAK's als ze rook, auto-emissies of industriële uitlaten inademen. De meeste uitlaten bevatten vele verschillende PAK-verbindingen. Mensen met de hoogste blootstellingen zijn rokers, mensen die met rokers wonen of werken, dakdekkers, wegenbouwers en mensen die in de buurt van grote snelwegen of industriële complexen wonen.

b    Drinken/eten - Gegrilde voedsel, vooral vlees (barbecue), bevat PAK's. Schelpdieren in besmet water kunnen ook PAK's bevatten. Ook het grondwater in de buurt van stortplaatsen van bouwafval of as is een risico; mensen kunnen dit water drinken. Groenten absorberen geen grote hoeveelheden in de grond aanwezige PAK's.

c    Aanraking - PAK's kunnen ook door de huid worden geabsorbeerd. Werken met verontreinigde grond of baden in besmet water, leidt tot meer PAK's in uw lichaam. Ook sommige crèmes en shampoos bevatten PAK's.

Het gebruik van huidverzorgingsproducten, houtskool en uw werk kunnen dus negatieve effecten op uw gezondheid hebben. Verminder uw blootstelling aan vervuiling en andere schadelijke oorzaken. Informeer uzelf bij al uw beslissingen en maak bewuste keuzes. Versterk daarnaast uw immuunsysteem en zuiver constant uw lichaam.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.