woensdag 11 december 2013

Kwik veroorzaakt homoseksualiteit

Peter Frederick, een ecoloog aan de Universiteit van Florida en zijn collega's onderzochten de gevolgen van kwikvergiftiging bij ibissen  (een tropische vogelsoort dat op een meeuw lijkt). Ze constateerden dat blootstelling aan kwik bij de vogels, de endocriene systemen verstoort en tot voortplantingsproblemen en dus tot minder nageslacht leidt.
En niet alleen dat, blootstelling aan kwik veroorzaakt ook homoseksueel gedrag. Het is een unieke studie die de chemisch - geïnduceerde homoseksualiteit van ibissen aantoont.

Hormoonstoornissen door kwikvergiftiging

Kwik komt via het gebruik van kwik in tandvullingen, mest, kolencentrales, verbranding van medische, tandheelkundige en menselijke afval en andere vormen, zoals goudwinning, in het milieu terecht.

Deze studie onthult dat methylkwik, de meest giftige en makkelijk opneembare vorm van kwik in het milieu, in staat is om om de seksuele voorkeur, althans van ibissen, te veranderen. Wat nooit eerder werd waargenomen bij ibissen, namelijk homoseksueel gedrag, werd voor de allereerste keer in zorgvuldig uitgevoerde proeven waargenomen.

Het onderzoeksteam wilde zien hoe methylkwik, die vaak in draslanden en andere natuurlijke omgevingen aanwezig is, van invloed is op ibissen. Het team verzamelde 160 vogels uit broedkolonies in Zuid-Florida en verdeelde ze in 4 testgroepen. Elke groep bestond uit 20 mannen en 20 vrouwen. Na 90 dagen, ontvingen de eerste drie groepen een lage, gemiddelde of hoge doses van kwik in het voer. De vierde groep kreeg voer zonder kwik. De hoeveelheid kwik die de verschillende groepen kregen zijn een afspiegeling van de werkelijke kwikhoeveelheden waaraan wilde vogels in verschillende delen van de wereld zijn blootgesteld

Voortplanting minder succesvol door kwik

Drie jaar lang werd het kwikgehalte in de vogels gemeten en werd hun gedrag geobserveerd en geanalyseerd. Het team kwam tot een aantal schokkende conclusies:
- De met kwik vergiftigde mannelijke ibissen paarden minder met vrouwtjes en produceerden minder nakomelingen. - Bovendien probeerden ze meer met andere mannetjes te paren. Normaal gesproken geven kwik vrije (mannelijke) ibissen het na een jaar op om te proberen met bepaalde vrouwtjes te paren, wanneer ze niet succesvol zijn.
- Vele kwik vergiftigde mannelijke ibissen daarentegen bleven, hoewel ze niet paarden, lange termijn relaties met andere mannetjes onderhouden. Dit is volledig buiten hun normale gedragspatroon.

"Methylkwik lijkt deze gedragsveranderingen te veroorzaken door het endocriene systeem, dat de afscheiding van hormonen in het lichaam regelt, te beïnvloeden. Dit verandert niveaus van de geslachtshormonen testosteron en oestradiol bij mannelijke ibissen", aldus Frederick

Heeft endocriene verstoring bij de mens ook soortgelijke gevolgen? 

Frederick was er snel bij om aan te merken dat de bevindingen niet automatisch van toepassing zijn op de mens. Hij legt echter wel uit dat door de chemisch geïnduceerde hormoonverstoringen, de mannelijke ibissen zich anders gedroegen dan in een niet - vervuilde omgeving.  
Uit ander onderzoek over endocriene verstoring bij de mens weten we echter dat soortgelijke chemische gevolgen ook bij mensen kunnen voorkomen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.