zaterdag 11 januari 2014

Goed nieuws over productinformatie en kwik

We waarschuwen u regelmatig over gezondheidsgevaren, zodat u zich kunt beschermen. Dankzij de alertheid, klachten en acties van de burgers wereldwijd, zijn er gelukkig ook positieve ontwikkelingen.

Goede productinformatie is gewenst.

We berichtten u eerder dat de productinformatie op de etiketten niet te vertrouwen is. De fabrikanten gebruiken misleidende namen, het ontbreekt aan info over de bereidingswijze  en niet alle ingrediĆ«nten worden vermeld. Eindelijk geeft de overheid dit ook toe, dankzij de druk van de burgers, maar "vergeet" daarbij te melden dat de overheid zelf dit goedkeurde.
Volgens de overheid zal er voortaan betere productinformatie te vinden zijn. De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) zal hiertegen beter optreden, aldus de overheid. Een eerste goede stap is gezet. Maar oplettendheid is geboden om te zien of de beloftes ook worden waargemaakt.

Ook op een ander gebied is er vooruitgang. Kwik is zeer schadelijk en wordt in amalgaamvullingen en andere producten gebruikt. Recentelijk is er een internationaal verdrag ondertekend dat het gebruik van kwik in amalgaamvullingen en andere producten geleidelijk moet terugdringen. Volgens critici zal kwik echter nog steeds in cosmetica en vaccins gebruikt worden. Desondanks is dit verdrag een grote stap vooruit en valt het te hopen dat het verdrag ook daadwerkelijk uitgevoerd zal worden. Het is vooral te danken aan consumenten- en andere burgergroeperingen die het constant ter sprake brachten en de regeringen en fabrikanten verzochten geen kwik meer te gebruiken.

Hopelijk zullen amalgaamvullingen niet meer worden gebruikt.

Dit laat zien dat u als mens, niet machteloos bent. Indien u zich informeert, schadelijke producten niet gebruikt, anderen informeert en (gezamenlijk) druk uitoefent, kunt u ervoor zorgen dat er minder schadelijke producten worden geproduceerd. U heeft als consument meer macht dan u denkt. Maar het is wel noodzakelijk dat u zich informeert en handelt. Als u niets doet, zullen ze u blijven vergiftigen met schadelijke producten.

Men moet ook niet vergeten dat het niet gaat om kwik of andere stoffen alleen, maar het uitbannen van alle schadelijke stoffen. Vaak stoppen fabrikanten met een schadelijke product , maar schakelen dan over naar een andere schadelijke product. Consumenten denken  dan dat het veilig is en kopen het product dat wellicht nog schadelijker is dan voorheen. En soms wijzigen fabrikanten ook "heimelijk" hun producten.
Het is dus belangrijk alert te blijven en ook daadwerkelijk iets te doen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.