zaterdag 26 juli 2014

Abortus verhoogt risico op borstkanker

Met de introductie van totalitaire staatsvormen in verschillende landen werd ook een begin gemaakt om de eugenetische doeleinden te verwezenlijken om een superras te "kweken" en de rest van de mensheid te decimeren. Oorlogen, concentratiekampen en werkkampen eisten vele miljoenen slachtoffers. De dood werd verheerlijkt en de menselijke waarden en gevoelens onderdrukt. Na het einde van de 2e wereldoorlog werden er door de elite, vooral in Rusland en China, ook met subtielere methoden zoals abortus en sterilisatie geëxperimenteerd.

Op grote schaal gedwongen abortussen in China

Deze dodelijke praktijken veroorzaken ook indirecte dood. Een nieuwe Chinese meta-analyse studie heeft een enorme toename van borstkanker na een abortus aangetoond. Het risico op kanker blijkt na achtereenvolgende abortussen zelfs nog meer te stijgen. De onderzoekers constateerden dat vrouwen die één abortus ondergaan 44% meer risico lopen op het oplopen van borstkanker dan de vrouwen die geen abortus hebben gehad. Vrouwen met twee abortussen lopen 76% en vrouwen met drie abortussen lopen 89% meer kans op het krijgen van borstkanker.

Borstkanker neemt toe in China

Historisch gezien hadden Chinese vrouwen minder borstkanker in vergelijking met vrouwen in westerse landen. Na de introductie van de eenkindpolitiek echter, is borstkanker in een alarmerend tempo toegenomen. Vrouwen die geen toestemming voor een bevalling krijgen worden gedwongen abortus te plegen. Alsof deze grove schending van hun rechten niet genoeg is, krijgen deze vrouwen ook nog eens borstkanker.

De eenkindpolitiek zorgde er ook voor dat veel paren die maar 1 kind konden krijgen, kozen voor een jongen. Indien het kind bij onderzoeken een meisje bleek te zijn werd er vaker abortus toegepast. Hierdoor is er een tekort aan vrouwen ontstaan. Dit heeft ook negatieve economische en sociale gevolgen. Bovendien zullen veel Chinese mannen geen partner kunnen vinden. Dit kan dan leiden tot psychische problemen leiden, zoals agressie en depressiviteit.

Kankercellen

De verwachting is dat ook de gewijzigde levensstijl van de Chinezen en de economische expansie, bij zullen dragen aan meer (borst)kanker.

Vergelijkbare onderzoeken
Joel Brind, hoogleraar endocrinologie aan de City University of New York kwam in 1996 al met een rapport waarin hij stelde dat vrouwen na een abortus 30% meer risico op borstkanker liepen. Maar zijn bevindingen waren het doelwit van meedogenloze aanvallen van abortus voorstanders en (overheids)instellingen. Hij verwelkomt dan ook het Chinese onderzoek.

De nieuwe Chinese onderzoek sluit nauw aan bij twee recente, soortgelijke studies.Een Indische studie gepubliceerd meldde een zesvoudig (600%) grotere risico op borstkanker onder Indiase vrouwen die een abortus hadden ondergaan. Een Bangladesh studie stelt zelfs dat vrouwen die een abortus hadden ondergaan een 20-voudig (2000%) grotere risico op borstkanker liepen.

Abortus heeft voor vrouwen psychologische en fysieke nadelen

Overigens werd recentelijk bekend dat in Engeland geaborteerde baby's en doodgeboren kinderen in de oven worden gegooid om de ziekenhuizen te verwarmen.

De relatie tussen abortus, borstkanker , hormonen en stamcellen

De relatie tussen abortus en borstkanker lijkt verband te houden met hormonen en stamcellen . Volgens Dr Jane Orient, stijgt oestrogeen met 2000 % tegen het einde van het eerste trimester. Dit verhoogt voor sommige vrouwen de kwetsbaarheid  voor oestrogeen-gebaseerde kanker. Echter, wanneer zwangerschappen de bevalling naderen, wordt 85% van de borst - kanker weefsel, kankerbestendig als gevolg van hormonen die door de foetus placenta worden aangemaakt.

Moderne geneeskunde is meedogenloos
Een in 2013 gepubliceerd onderzoek in "Cell Stem Cell" stelde dat voltooide zwangerschappen bij een jonge vrouw er een significante vermindering plaats vindt van het aantal borstklier voorlopers  - stamcellen die de mogelijkheid hebben om te delen in melk-producerende cellen, maar die ook kunnen muteren om snel delende kankercellen te vormen . Vrouwen die bevielen hadden de laagste populaties van borstklier voorlopers, zelfs lager dan kanker-vrije vrouwen die nooit zwanger waren geweest.

Bron:  http://www.tuurlijkgezond.com/  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.