woensdag 3 september 2014

Overheden en Colgate spannen samen om gevaren van kankerverwekkende triclosan te verbergen

Als u gewone tandpasta gebruikt, poetst u uw tanden met gevaarlijke chemicaliën. Een van die gevaarlijke chemicaliën, triclosan, veroorzaakt endocriene verstoringen, kanker, onvruchtbaarheid en tal van andere gezondheidsproblemen. Uit een recente verzoek om informatie op grond van Freedom of Information Act (Amerikaanse Wob) is gebleken dat de Colgate-Palmolive Co in de jaren 1990 met FDA, de Amerikaanse toezichthouder voor voedsel en medicijnen, heeft samengespannen om met opzet gegevens achter te houden over de veiligheid van triclosan, een gevaarlijke biociden chemische stof die uitsluitend wordt gebruikt in Colgate Total tandpasta.

Momenteel is Colgate Total de enige tandpasta op de markt die triclosan bevat en dat zorgt voor veel controverse. Ook in Nederland en Europa verkoopt Colgate deze tandpasta. Consumentenorganisaties voeren al jaren actie hiertegen, maar de toezichtorganen, ook in de EU, houden Colgate de hand boven het hoofd. Als reden geven ze de oude door de industrie gesponsorde "onderzoeken" die natuurlijk niet objectief zijn. Echte, nieuwe onafhankelijke onderzoeken worden niet bij de beoordeling betrokken.

Colgate Total met fluoride & triclosan, een Total Krieg tegen de mensheid

Volgens een Bloomberg onderzoek heeft de FDA niet alleen nagelaten de gezondheidsrisico te onderzoeken, maar het heeft zelfs de door Colgate zelf aangedragen informatie over de gezondheidsrisico's opzettelijk verborgen !! Alleen de dreigement met een rechtszaak zorgde ervoor dat deze info openbaar werd. Evaluatie van die geheime gegevens bewees dat de FDA (en overigens ook andere toezichtorganen in andere landen) het gebruik van gevaarlijke stoffen bewust heeft goedgekeurd.

Wie houdt toezicht op de toezichthouders?
Deze schandalen staan niet op zich zelf. Vorige week berichtten we nog over het schandalige optreden van overheden om mensen bewust te beschadigen door ze met gevaarlijke vaccins in te enten. Dit laat zien dat de toezichtorganen consumenten helemaal niet willen beschermen. Ze pretenderen alleen maar dat wel te doen. De goedkeuringsprocedures zijn een farce en beogen de concurrentie voor de grote namen uit te schakelen. Het bewijst ook dat de voedings- en verzorgingsindustrie en de Big Pharma bewust een oorlog tegen uw gezondheid voeren.
 
Ze kunnen overigens geen toezicht houden omdat ze gecontroleerd worden door de mensen die zij juist moeten controleren. De industrie controleert de toezichthouders en niet andersom zoals dat officieel lijkt. Dit geldt niet alleen voor de gezondheidszorg maar voor alle sectoren. De instituties die zeggen een bepaalde doel na te streven, verwezenlijken in werkelijkheid het tegenovergestelde. Is het bijvoorbeeld een toeval dat er in de jeugdzorg en de diverse opvangcentra de kinderen niet geholpen, maar juist misbruikt worden !!

Schadelijke effecten reeds lang bekend, maar verzwegen
 
Wat een wereld ! Het is alsof dieven de politie controleren en ze daardoor ongestoord verder kunnen stelen. Maar dit is er wat er exact gebeurt !! De bankiers, zoals de Rothchilds, controleren de financiële toezichthouders en handhavingsorganen. Daardoor kunnen ze miljarden blijven stelen van de burgers. En zonder in problemen te komen. De wetten zijn er voor het "gepeupel" zoals zij u beschrijven. U betaalt belastingen maar de elite is vaak niet belastingplichtig of onderhandelt daarover. Indien een doorsnee burger 100 Euro steelt, komt het meteen in de problemen. Maar de elite kan miljarden van u stelen en wordt er ook nog voor beloond omdat ze ons financiële systeem "redden" !! In plaats van hiertegen te handelen kijkt de bevolking alleen maar toe omdat het buiten het zicht gebeurd en mensen veel moeite hebben zich zulke wandaden en bedragen voor te stellen.

Triclosan leidt tot endocriene verstoringen en foetale bot misvormingen

Terug naar triclosan. Zelfs de eigen studie van Colgate, waarvan delen door de FDA zijn achter gehouden, bevat info die er op wijst dat triclosan endocriene verstoringen en foetale bot misvormingen kan veroorzaken.

Aangezien triclosan schildklierhormonen en polychloorbifenylen (PCB's) nabootst, heeft het een unieke positie zich met hormoonreceptoren te verbinden. Dit veroorzaakt dan ook problemen. Colgate claimt dat het  bacteriën kan doden. Maar zelfs de FDA adviescommissie vond dat triclosan en andere antibacteriële chemicaliën niet beter zijn dan gewone zeep en water.

Triclosan is een pesticide afgeleid van Agent Orange component 2,4-D. Agent Orange werd in Vietnam oorlog als een chemische wapen gebruikt. Triclosan is technisch een derivaat van 2,4-D, een zeer giftig herbicide dat momenteel door de grote industrie, ten onrechte als de oplossing voor "superonkruid" wordt gepromoot.

Triclosan nog steeds gebruikt in Colgate tandpasta

Ondanks alle onthullingen doet Colgate alsof er niks aan de hand is en blijft het Nederlandse consumenten vergiftigen. Ook in België gaat Colgate gewoon door consumenten te vergiftigen.

Schadelijke gevolgen van triclosan.

Zij horen achter tralies, maar kunnen helaas gewoon doorgaan met hun criminele activiteiten. Van de toezichthouders hebben ze toch niks te vrezen. Zij zijn eigendom en worden geëxploiteerd door de grote industrie.

Wat wel helpt is dat u zich laat horen. Gelukkig heeft ook de media aandacht ervoor gezorgd dat het imago van Colgate eronder heeft geleden. Wellicht dat dit reden is om triclosan uit het tandpasta te halen.

Maar overdreven optimisme is misplaatst. Het is niet alleen triclosan. Er zijn ook andere schadelijke stoffen in tandpasta's. Wat te denken van Fluoride, Sodium lauryl sulfaat (SLS), DEA, Parabenen en andere chemicaliën en variaties.

Dit schandaal heeft pijnlijk bewezen dat de voedings- en verzorgingsindustrie u ziek wil maken. Observeer zelf, wees kritisch en laat wat van u horen ! Als niemand er iets tegen doet kunnen ze makkelijk hiermee doorgaan. Hun succes hangt af van uw onverschilligheid.

http://www.tuurlijkgezond.com/    

Naschrift MMS Winkel:  U kunt dus beter puur biologische tandpasta's gebruiken. Helaas zijn er niet veel van zulke tandpasta's en ze zijn ook wat duur. Een ionische tandenborstel  is dan ook een goed en goedkoop alternatief. Zie ook: Gezond gebit voorkomt kanker !

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.