woensdag 5 november 2014

Miljoenen doden door luchtverontreiniging

Luchtverontreiniging is echt. Zelfs als u niet in een grote stad woont, merkt u de gevolgen van een steeds maar toenemende luchtverontreiniging. Volgens een recent rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie stierven er in 2012 maar liefst 7 miljoen mensen door luchtvervuiling.

Bij luchtvervuiling denken we vaak aan smog; uitlaatgassen van auto's en rook en uitlaatgassen van fabrieken. Maar het is niet alleen dat; ook vervuiling binnenshuis veroorzaakt veel gezondheidsschade.

Luchtvervuiling vergt steeds meer slachtoffers

Van de 7 miljoen voortijdige sterfgevallen werden er 3,7 miljoen doden veroorzaakt door luchtvervuiling buitenshuis, zoals smog. Daarentegen vergde luchtvervuiling binnenshuis maar liefst 4,3 miljoen slachtoffers. Luchtvervuiling binnenshuis komt het meest voor in arme ontwikkelingslanden waar mensen binnen koken zonder goede ventilatie. Ze gebruiken daarbij vaste brandstoffen zoals mest en steenkool om hun voedsel voor te bereiden. Vooral vrouwen en kinderen lopen meer risico bij luchtvervuiling binnenshuis.

Vervuiling buitenshuis komt meestal in steden voor, terwijl verontreiniging binnenshuis het vaakst voorkomt op het platteland.

"De risico's van luchtverontreiniging zijn veel groter dan eerder verondersteld, met name voor hart-en vaatziekten en beroertes. Weinig gevaren hebben vandaag de dag een grotere impact op de gezondheid dan luchtverontreiniging; het bewijs onderstreept de noodzaak van een gecoördineerde actie om de lucht die we allemaal ademen op te schonen.", aldus dr. Maria Neira van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Welke dodelijke ziekten zijn het gevolg?

Doden door luchtvervuiling buitenshuis - uitgesplitst naar ziekte:
- 40%  ischemische hartziekte
- 40%  beroertes
- 11%  chronisch obstructieve longziekte (COPD)
-   6%  longkanker
-   3%  acute lage luchtweginfecties bij kinderen

Doden door luchtvervuiling binnenshuis - uitgesplitst naar ziekte:
- 34%  beroertes
- 26%  ischemische hartziekte
- 22%  COPD
- 12%  acute lage luchtweginfecties bij kinderen
-   6%  longkanker

Vrouwen en kinderen ondervinden luchtvervuiling binnenshuis vaker

Welke gebieden?

Sterfgevallen door luchtvervuiling het vaakst voor in de lage-en midden-inkomens landen in Zuidoost-Azië en de West-Pacific regio die constant onder een deken van smog bedekt zijn. 3,3 miljoen sterfgevallen door luchtvervuiling binnenshuis en 2,6 miljoen sterfgevallen door luchtverontreiniging buitenshuis. Deze vervuiling wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de massale ontginningsbranden die meestal door grote palmolie bedrijven worden geïnitieerd.

"Overmatige luchtvervuiling is vaak een bijproduct van "niet-duurzame" praktijken in sectoren zoals vervoer, energie, beheer en industrie afval. In de meeste gevallen zijn gezondere strategieën op de lange termijn ook goedkoper vanwege de kostenbesparing op de gezondheidszorg en de klimaat winsten." , aldus Carlos Dora, een "gezondheidsexpert" van de Wereldgezondheidsorganisatie.

In 2013 stelde de afdeling kankeronderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie voor, de lucht die we inademen officieel als kankerverwekkend aan te merken omdat het doorspekt is met kankerverwekkende stoffen. U heeft weinig invloed op de luchtvervuiling buitenshuis, maar gelukkig kunt u meer doen aan luchtvervuiling binnenshuis. Zorg dus voor een schone lucht binnenshuis.

http://www.tuurlijkgezond.com/    

Naschrift MMS Winkel:  Zie ook Luchtvervuiling vermindert IQ  & Duizenden doden door luchtvervuiling

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.