zondag 30 augustus 2015

Eerlijkheid maakt gezonder

We zeggen allemaal dat eerlijkheid goed is. Toch komt liegen vaak voor. Gemiddeld liegt een mens 11 keer per dag. Gedurende een conversatie van 10 minuten liegen we 2 maal. Dit zijn uiteraard gemiddelden. Hoe meer een persoon praat (extrovert), des te meer leugens er verkondigd worden. Een doorsnee persoon liegt dus niet alleen vaak, maar wordt daardoor langzamerhand vaak ook nog eens onoprecht en hypocriet.

Niet alleen Putin maar ook andere politici liegen vaker

Mensen liegen vaak uit reflex/gewoonte zonder te beseffen dat ze liegen. Bij bewuste leugens bagatelliseren veel mensen hun leugens als kleine onschuldige leugentjes en gaan vaker liegen. Opvallend genoeg liegen mensen vaker tegen collega's dan tegen vreemden om hun "zelfrespect te beschermen".

Psychologen onderscheiden 5 soorten leugens: Reactie uitlokkend, liegen door weglaten van info, overdrijvingen, zelfbescherming en roddelen/heimelijke communicatie.

Gezondheidsrisico's van liegen


Een recent onderzoek nam de gezondheidsgevolgen van liegen onder de loep. 72 volwassenen met een gemiddelde leeftijd van 41 namen deel aan het onderzoek. De deelnemers werden in 2 groepen verdeeld: de controlegroep en de eerlijkheidsgroep.

De deelnemers in de eerlijkheidsgroep kregen de opdracht mee om gedurende 5 weken altijd eerlijk te communiceren. Dus niet alleen eerlijk zijn bij belangrijke zaken maar ook als het gaat om kleine dingen. Ze moesten altijd oprecht zijn wanneer hun uitlatingen serieus zouden kunnen worden genomen. Ze hadden het recht vragen niet te beantwoorden, maar een antwoord moest wel altijd oprecht zijn.

De resultaten waren verbluffend. De deelnemers in de eerlijkheidsgroep hadden gemiddeld 7 minder klachten zoals keelpijn, hoofdpijn, misselijkheid en mentale spanning.

Liegen; geen lange neus maar wel andere klachten

Een van onderzoeksters, professor psychologie Anita Kelly, volgde als proef op de som ook zelf de aanwijzingen voor de eerlijkheidsgroep. Normaal werd ze elke winter 5 tot 7 verkouden, maar na volkomen oprecht te zijn, heeft ze geen last meer van verkoudheid gehad, ondanks het feit dat ze minder slaapt.

"Misschien veroorzaakt al dat liegen een voortdurende psychosomatische stress die ons immuunsysteem beschadigt."

Wanneer anderen tegen u liegen


Liegen beïnvloedt dus op een negatieve wijze uw gezondheid. Maar wat zijn de gevolgen voor uw gezondheid wanneer anderen tegen u liegen.

Hierbij denken we natuurlijk allereerst aan "medische deskundigen". Leugens van medici kunnen dodelijke gevolgen hebben. De bittere volledige waarheid is voor patiënten beter dan niet volledig geïnformeerd zijn. Men kan dan immers maatregelen nemen. Medici behoren dan ook open en oprecht te communiceren. Maar doen zij dit ook?

Health Affairs verrichtte in 2012 onder 1900 medici een onderzoek hiernaar. De resultaten waren zorgwekkend:

- Één derde van de artsen was er niet volledig mee eens om ernstige medische fouten aan patiënten mede te delen. De grootste groep onnatuurlijke doodsoorzaken in de Westerse wereld zijn niet gewelddadige misdrijven, oorlogen of terrorisme maar dood door medische fouten.

- Één vijfde was er niet helemaal mee eens dat een arts nooit iets onwaars aan een patiënt moet vertellen.

- Maar liefst 40% vond dat ze hun financiële relaties met medicijnen bedrijven (big pharma) en medische apparatuur bedrijven van patiënten moeten verbergen. Dat is niet zo verwonderlijk omdat veel artsen de belangen van patiënten terzijde schuiven en voor oplossingen (bijv. chemotherapie) kiezen die voor de artsen zelf financieel voordelig zijn. In werkelijkheid ligt dit percentage waarschijnlijk hoger.

- 10% gaf toe dat ze in het afgelopen jaar onwaarheden aan patiënten hebben verteld.

Al deze cijfers zijn in werkelijkheid waarschijnlijk hoger omdat veel artsen uit vrees voor de gevolgen, een positiever beeld schetsen.

Belangenverstrengeling bij artsen; accepteer niet alles blindelings

Terwijl bijna artsen zeggen het medisch geheim te koesteren is het maar de vraag of ze het ook kunnen effectueren. Medische dossiers zijn namelijk digitaal. Toegang ertoe is niet zo moeilijk. Hackers, (verzekerings)bedrijven, opsporingsdiensten en anderen kunnen zich toegang tot uw medische dossier verschaffen, geoorloofd of niet.

Om al deze redenen is het zeer belangrijk goed geïnformeerd te zijn, een gezonde levensstijl te hanteren en ziekteveroorzakers te vermijden. Zo voorkomt u ziektes en komt u niet in het reguliere medische systeem terecht, dat u nog zieker maakt.

Eerlijkheid loont


Wellicht dat liegen op korte termijn enkele voordelen heeft, maar op lange termijn zijn de voordelen voor uw gezondheid en de samenleving veel groter. Behandel anderen zoals u zelf behandeld wilt worden. U kunt niet alle waarheden overal en altijd verkondigen, maar u dient wel oprecht te zijn in de dingen die u wel doet en zegt.

Waarheid kan voor even bitter zijn, maar leugens hebben slechtere gevolgen

Vaak liegt de mens echter niet bewust maar uit gewoonte of reflex. Dat komt omdat we vaak niet bewust "leven"; we observeren en handelen niet met volle bewustzijn maar op "automatische piloot". Hierdoor missen we echter niet alleen de schoonheid van het leven maar begaan we ook meer "fouten" zoals liegen.

Gedragsregels helpen hierbij. Stel uw eigen gedragsregels vast en handel volgens die regels. Probeer het uit, net als Anita Kelly en u zult zien dat het leven zonder leugens veel mooier is.

http://www.tuurlijkgezond.com/  

Naschrift MMS Winkel:   
Zie ook Spiritualiteit vermindert stress, depressie en pijn & Spirituele mensen slimmer  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.