zondag 2 augustus 2015

Tatoeages giftig

Vroeger waren tatoeages vooral iets voor mensen uit de "lagere" klassen. Tattoo's zijn door de globale populaire cultuur wereldwijd in opmars. Steeds meer mensen vinden het cool om een tattoo te hebben. De vermannelijking van vrouwen (vrouwen die stoer & sterk willen zijn) en de vervrouwelijking van mannen (meer mannen willen zich versieren) heeft ook bijgedragen aan een toenemende populariteit.

Volgens het Nederlands Tijdschrift voor Dermatologie was 24% van de Nederlanders tussen de 18 en 50, in 2011 getatoeëerd. De verwachting is dat dit percentage nog verder zal stijgen gelet op de populariteit van tattoos bij jongeren. Er is wel een groot verschil tussen lager en hoger opgeleiden. Terwijl 29 % van de lager opgeleiden een tattoo heeft is dit bij universitair geschoolden maar slechts 13%. Wellicht komt dit omdat tattoo's de kans op goed betaalde banen voor academici verkleinen. Desondanks neemt zelfs bij de hoger opgeleiden de populariteit toe.

Vreemdere tatoeages om op te vallen

Tattoo wel verstandig?

Veel mensen zeggen tevreden te zijn met hun tattoo's. Anderen daarentegen krijgen spijt van hun tatoeage's maar zitten er aan vast. Het verwijderen van tattoo's is zeer moeilijk, kostbaar, pijnlijk en riskant. Het verwijderen wordt afgeraden ook omdat de gevolgen op lange termijn onbekend zijn. Vooral bij tatoeages geldt dus: Bezint eer gij begint.

Daarnaast zijn er ook gezondheidsrisico's verbonden aan tatoeages. De meeste mensen weten inmiddels dat hygiëne belangrijk is. Bij het tatoeëren wordt met een massief naaldje duizenden keren door de huid geprikt om inkt enkele millimeters diep in de huid te injecteren. De daarbij gepaard gaande wonden kunnen infecties veroorzaken.

Maar voor een ander aspect is er minder aandacht. Namelijk de samenstelling van tattoo inkt. Weet u waaruit tattoo inkt bestaat? Het antwoord zal u niet vrolijk stemmen. Tattoo inkt is pigment; onoplosbare deeltjes in een dragervloeistof. De meeste tattoo inkten zijn van metaalzouten (titaniumdioxide of bariumsulfaat) gemaakt; Sommige zijn echter gemaakt van kunststof of plantaardige kleurstoffen en als ze organische zijn van planten.


Spijt achteraf helpt niet
Gevolgen tatoeage
Littekens, allergische reacties, Hepatitis C en fototoxische reacties (bijwerkingen door licht of zonlicht) zijn veel voorkomende klachten. Afhankelijk van het type pigment, kunnen er ook andere complicaties optreden. Vooral felgekleurde plastic pigmenten zijn problematisch en in het donker "gloeiende" tatoeages kunnen radioactief en giftig zijn.


Al de chemicaliën en zware metalen in tattoo inkt kunnen leiden tot verschillende vormen van kanker, geboorteafwijkingen, andere mutaties en beschadigen uw immuunsysteem.Geen goedkeuring vooraf vereist

FDA en andere organisaties controleren vooraf niet de ingrediënten van tattoo inkt omdat het bedrijfsgeheimen zou kunnen schenden. Dat het eventueel uw gezondheid schaadt is blijkbaar niet erg.

Ook in Europa zijn er voor tattoo inkt geen veiligheidsevaluaties met onderzoek, voordat het inkt gebruikt kan worden. Met alle gevolgen van dien. Niet dat regelgeving gezondheidsrisico's opheft, maar vooral omdat er geen aandacht aan het probleem besteed wordt. Zodoende kunnen de "consumenten" ook geen weloverwogen keuzes kunnen maken.

Een aantal stoffen zijn in Europa verboden voor het gebruik bij tattoo inkt, maar dat wil niet zeggen dat die stoffen en andere schadelijke stoffen ook daadwerkelijk niet in het inkt voorkomen.

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) vindt regelmatig giftige stoffen in tattoo inkt bij officiële tattoo winkels die staan ingeschreven bij de KvK. De situatie bij niet officiële tattooshops is nog schrijnender. De overgrote meerderheid is niet officieel geregistreerd, aldus Hans Dijkstra van de Bond voor Tatoeëerders. De zogenaamde thuistatoeëerders letten bij de aankoop niet of er verboden of schadelijke stoffen in het inkt zitten. Tatoeëerders gebruiken de schadelijke inkten graag, omdat die inkt een "mooier resultaat" geeft.

"Er is geen grootschalig onderzoek gedaan naar de langetermijneffecten van tatoeages. De consument verwacht dat het veilig is, maar eigenlijk weten we dat helemaal niet zeker.", aldus Paul Janssen, risicobeoordelaar van Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Zo ziet u maar weer;
U moet niks voor vanzelfsprekend aannemen maar alles zelf onderzoeken.

Tattoo inkt, een gok met uw gezondheid

Industriële pigmenten en chemicaliën 

Veel gebruikte pigmenten in tatoeage-inkten zijn industriële pigmenten voor printer inkt of auto verf. Het is dan ook geen wonder dat deze pigmenten en chemicaliën voor gezondheidsproblemen zorgen. De Duitse dermatoloog Prof. Wolfgang Bäumler, constateerde bij zijn onderzoeken dat zwart inkt het meest gebruikt wordt. Maar zwart inkt wordt gemaakt met roet en as. Hierdoor zijn er polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) in tattoo inkt.

Deze PAK's veroorzaken op 2 manieren problemen:
- Via binding aan DNA verhogen PAK's de kans op kanker
- Veel PAK's vormen schadelijke vrije radicalen bij blootstelling aan UV-straling uit zonlicht.

Bäumler vond ook chemicaliën zoals fenol en hexachloorbutadieen (insectenverdelger) in inkt. Schokkender was zijn vondst van dibutylftalaat, een weekmaker, in alle inkten. Deze stof is verboden in cosmetica en veroorzaakt voortplantingsproblemen en allergische reacties. In alle tattoo inkt komt het dus gewoon voor.

Wetenschappers onderzochten later deze PAK's. Ze constateerden dat de in zwarte tattoo inkt voorkomende PAK's in het huid en de lymfeklieren terecht komen. Maar een aanzienlijk deel komt ook in andere lichaamsdelen terecht. Dus naast inademing en inname is er een derde manier waarop PAK's direct op een effectieve wijze direct in het menselijk lichaam terechtkomen: via tattoo's.

Na deze alarmerende bevindingen dringen wetenschappers aan op meer onderzoek, ook naar de langdurige effecten van tatoeages. Tegen die tijd echter zullen er nog volop schadelijke stoffen in tattoo inkt aanwezig zijn.

Gloeiende tatoeages; geen let's rock maar let's DIE
Maar kunnen tattoo's wel überhaupt onschadelijk zijn? Hoe kunnen kleurstoffen en chemicalien niet ongezond zijn. Bäumler en andere huidartsen adviseren dan ook om geen tatoeage te nemen.
http://www.tuurlijkgezond.com/    

Naschrift MMS Winkel:

Er zijn vier potentiële probleemgebieden bij tatoeages:

1 De werkwijze van de tattooshop 
2 De tatoeëerder
3 De kwaliteit van de verschillende inkten
4 De reactie(s) van het immuunsysteem 

Alles bij elkaar genomen, veroorzaken deze 4 factoren veel potentiële risico's. Voorzichtigheid is dus geboden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.