zondag 13 december 2015

Wereld is nu juist veiliger !


Lesen Sie diesen Beitrag in deutscher Sprache


Indien we de massamedia en een deel van de gecontroleerde alternatieve media moeten geloven leven we in een zeer gevaarlijke tijdsperk en moeten we ergens anders oorlogen beginnen om ons te beschermen. De verdeel en heers ingenieurs zoals Brzezinski en Huntington zaaien over de hele wereld angst, om op alle gewenste niveaus veranderingen door te voeren.
De waarheid is echter het tegenovergestelde. Een data mining onderzoek van Global Burden of Diseases and Injuries (GBD) concludeert op grond van de cijfers dat de afgelopen kwart eeuw het aantal sterfgevallen door verwondingen met maar liefst 31 % is afgenomen en dat de wereld juist veel veiliger is geworden !! 

Een team onder leiding van Dr. Juanita Haagsma, van de "Institute for Healthcare Metrics and Evaluation" aan de University of Washington onderzocht de verschillende types verwondingen en de oorzaken daarvan in 188 landen. Ook sterfgevallen als gevolg van verwondingen werden geteld.

Minder verwondingen en doden

Voor het onderzoek werden er DALYs gebruikt. Disability-adjusted life years (levensjaren gecorrigeerd voor beperkingen) zijn een maat voor de totale last die ontstaat door ziektes. DALY's worden berekend door verloren levensjaren door letsel en het aantal jaren geleefd met een handicap bij elkaar op te tellen.

Verwondingen over de hele wereld in 2013

In 2013 liepen 973 miljoen mensen verwondingen op die een soort medische ingreep "noodzakelijk" maakten. Dat komt neer op ongeveer 10% van de totale ziektetol.

Naar schatting 4,8 miljoen mensen overleden wereldwijd aan hun verwondingen. Dit is een ongelooflijke hoge hoeveelheid, Toch is het een 31% daling ten opzichte van 1990, toen de gegevens voor het eerst werd verzameld,

De grootste oorzaak van verwondingen waren verkeersongelukken met 29,1%. Zij veroorzaakten ongeveer 1,5 miljoen doden. Verrassend genoeg was de tweede oorzaak zelfverwondingen waaronder zelfmoord met 17,6% en ongeveer 842.000 doden. Valpartijen met 11,6% en interpersoonlijk geweld met 8,5% waren de andere belangrijke oorzaken.

Mannen liepen meer verwondingen op. Bij mensen boven de 80 verdween echter dit onderscheid. Meer dan een derde van de mensen die medische zorg nodig hadden werden behandeld voor breuken. 6 % kreeg intramurale zorg.

Regionale verschillen

Niet alle werelddelen zijn even veilig. In het algemeen zijn West Europa, Australazië  en Noord Amerika de veiligste gebieden. Verkeersletsel komt vooral voor bij mensen tussen de 15 en 49 jaar. Opvallend is echter dat verkeersletsel in Noord Amerika 70% hoger is dan in Australazië (Australië, Nieuw-Zeeland, Nieuw-Guinea, de daaromheenliggende eilanden van Melanesië) West-Europa en Azië-Pacific.

Laat uw geluk niet verpesten

Het aantal moorden is ook gedaald, maar niet alle regio's zijn gelijk. De grootste daling was in Europa en Azië. In sommige regio's van Amerika en Oost- en Zuidelijk Afrika zijn de moordcijfers nog steeds hoog en zijn soms ietsjes gestegen

Zoals u ziet is er geen reden tot paniek. Helemaal niet als we deze positieve trend kunnen doorzetten. Geniet dus van het leven. Wel moeten we alert zijn voor ontransparante organisaties die illegale activiteiten ondernemen, instabiliteit en oorlogen creëren en geen verantwoordelijkheid hoeven af te leggen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.