zondag 13 maart 2016

Lees wat de farmaceutische bedrijven over hun eigen medicijnen zeggen !

Velen van ons hebben deze medische nieuwskoppen over de dodelijke effecten van medicijnen gezien. (Onderstaande artikelen zijn in het Engels)


 
Vóór de komst van de "Big Pharma" in het begin van de 20e eeuw, bestonden deze statistieken gewoon niet, maar nu hebben we te maken met zo veel onnodige sterfgevallen door giftige stoffen die het lichaam binnenkomen door middel van medicijnen. Een ding dat mensen kunnen doen is ​​beter geïnformeerde beslissingen nemen in wat er in hun lichaam komt. Elk farmaceutisch bedrijf dat een "erkende" medicijn op de wereldmarkt heeft, dient informatie over elk geneesmiddel in de "bijsluiter" te verstrekken. "Goedgekeurd" wil nog niet zeggen dat het veilig of niet giftig is, zoals u uit hun eigen publicaties kunt zien!

Wat zit er in de bijsluiter?

De bijsluiter is een zeer gedetailleerde publicatie vol met informatie. Elk land of regio heeft zijn eigen instelling, zoals de Food and Drug Administration (FDA) in de VS, die medicijnen reguleert en informatie aan consument verstrekt.
Naschrift MMS Winkel: In Nederland is dat het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) is in België de bevoegde instelling. In de Europese Unie is het de European Medicines Agency (EMA), waar de bijsluiter bekend staat als de PIL.

Bijsluiters zijn beschikbaar voor alle goedgekeurde medicijnen. Vergelijkbare informatie is ook beschikbaar voor niet voorgeschreven medicijnen, sommige kruidengeneesmiddelen en voedingssupplementen.

De bijsluiter kan meestal online op de website van de geneesmiddelen fabrikant en is ook te vinden in naslagwerk "Physicians Desk Reference" (PDR).

Naschrift MMS Winkel:  Dat is echter tijdrovend en kan moeilijk zijn. Het beste is dat u bijsluiters op Geneesmiddeleninformatiebank van het CBG , FAGG of EMA opzoekt. Daar vindt u alle info over medicijnen in het Nederlands. U kunt overigens daar ook bijsluiters van diergeneesmiddelen vinden. Zie Medlibrary voor Amerikaanse info

De informatie in een bijsluiter is in technische taal. Het is gewoonlijk zeer lang en is moeilijk te begrijpen. Het is echter goed om het te bekijken, aangezien de bijsluiter belangrijke informatie over het geneesmiddel bevat. De bijsluiter volgt een standaardformaat voor elke medicijn. Na wat identificerende informatie, zoals de merknaam van het geneesmiddel, generieke naam, en de eerste jaar van de goedkeuring worden (althans in Amerika), worden de volgende onderdelen weergegeven:

 1. Samenvatting
 2. Indicaties en Gebruik
 3. Dosering en toediening
 4. Doseringsvormen en sterktes

Opmerking: Besteed extra aandacht aan deze vette secties. 

 5. Contra-indicaties
 6. Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen
 7. Bijwerkingen
 8. Interacties met andere medicijnen


 9. Gebruik in specifieke populaties
10. Overdosering
11. Beschrijving
12. Klinische Farmacologie
13. Niet-klinische toxicologie
14. Klinische studies
15. Referenties
16. Levering/Opslag en Afhandeling
17. Patient Counseling Informatie

Een vrouw die we hier in Colombia met MMS behandelen vertelde mij over de symptomen van bepaalde medicijnen die zij de afgelopen jaren heeft gehad. Ze gebruikte "atenolol". Hieronder is een lijst van de bijwerkingen in de bijsluiter van het farmaceutisch bedrijf.

Zie: NDC-Code(s): 16571-430-11, 16571-431-11, 16571-441-11

Verpakker: Pack Pharmaceuticals LLC
Categorie: Medicijn voor mensen
DEA schema: geen

Bijwerkingen:

Opmerking: In vet de symptomen van deze vrouw.

CARDIOVASCULAIRE bijwerkingen
• Bradycardie
• Koude ledematen
• Orthostatische hypotensie
• Pijn in het been

CENTRALE ZENUWSTELSEL

NEUROMUSCULAIRE bijwerkingen
• Duizeligheid
• Vertigo
• Vermoeidheid
• Lethargie
• Slaperigheid
• Depressie

• Dromen

GASTRO-INTESTINALE bijwerkingen
• Diarree
• Misselijkheid

LUCHTWEGEN
• Kortademigheid
• Dyspnoe
• Bradycardie
• Hypotensie
• Bronchospasme
• Hartfalen
• Hartblok
• BBB + Major
• As afwijking
• Supraventriculaire tachycardie
• Atriumfibrilleren
• Atriale Flutter

• Ventriculaire tachycardie
• Cardiale Reinfarct
• Totale hartstilstand
• Niet-fataal hartstilstand
• Sterfgevallen
• Cardiogene Shock
• Ontwikkeling van ventriculaire
• Septumtekort
• Ontwikkeling van van mitralisinsufficiëntie
• Nierfalen
• Longembolie
• Hypotensie/bradycardie (lage bloeddruk)
• Re-infarct
• Hartstilstand
• Hartblok (> eerste graad)
• Hartfalen
• Aritmieën
• Bronchospasme
• Hematologic: agranulocytose.

Allergische bijwerkingen: Koorts, gecombineerd met pijn en zere keel, laryngospasm en ademnood.

Centrale zenuwstelsel: Omkeerbare mentale depressie tot katatonie; een acute omkeerbare syndroom kenmerkt zich door desoriëntatie van tijd en plaats, korte termijn geheugenverlies, emotionele labiliteit met licht bewolkte sensorium, en verminderde prestaties op neuropsychometrics.

Gastro-intestinale bijwerkingen: Mesenteriale arteriële trombose, ischemische colitis.

Andere: Erythemateuze uitslag

De vrouw die we met MMS behandelen besloot te stoppen met deze medicijn die ze jarenlang had gebruikt. Haar arts had haar deze informatie nooit verstrekt of haar verteld dat het bestond! Het is niet een goede zakelijke praktijk te laten zien hoe gevaarlijk en giftig het product is dat u probeert te verkopen aan een patiënt voordat ze er mee begint, nietwaar? Dit is uiteraard een grapje. De fabrikant van de medicijn wil niet dat u op de hoogte bent deze informatie, omdat u het medicijn dan waarschijnlijk niet zou gebruiken.

Veel van de symptomen die het medicijn veroorzaakte verdwenen na een week! Ook, ze is begonnen met het Startprotocol en is op weg naar Protocol 2000 en dat binnen een maand. Dit zal haar lichaam ontgiften van de overblijfsels van dit medicijn (die zich over de jaren in het lichaam hebben opgehoopt) en de ziekteverwekkers, zodat ze weer gezond kan worden.

Hieronder vindt u de top 25 voorgeschreven medicijnen in de Verenigde Staten. Bekijk, indien u medicijnen gebruikt, of "uw" medicijn op de lijst staat. Zo ja, lees dan de informatie in de bijsluiter. Links naar bijsluiters in het Engels zijn toegevoegd. (U kunt de bijsluiters natuurlijk ook in het Nederlands opzoeken op Geneesmiddeleninformatiebank van het CBG of FAGG) U bent degene die beslist of de arts die het voor u heeft voorgeschreven voor u de juiste keuze heeft gemaakt!

Top 25 voorgeschreven medicijnen in de Verenigde Staten

 2. Simvastatin (Zocor) - Hoge cholesterol
 3. Lisinopril - Hoge bloeddruk
 4. Levothyroxin-Natrium (Synthroid) - Hypothyroid 
 5. Amlodipinebesilaat (Norvasc) - Hoge bloeddruk
 6. Omeprazol (Prilosec) - Acid Reflux
 7. Azithromycin (Zithromax) - Antibioticum
 8. Amoxicillin - Antibioticum
 9. Metformin HCL (Glucophage) - Diabetes
10. Hydrochlorothiazid - Hoge bloeddruk
11. Alprazolam (Xanax) - Angst 
12. Lipitor (Atorvastatin) - Hoge cholesterol
13. Furosemid - Hoge bloeddruk
14. Metoprolol Tartrat (Lopressor) - Hoge bloeddruk
15. Zolpidem (Ambien) - Insomnia 
16. Atenolol - Hoge bloeddruk
17. HCL Sertralin (Zoloft) - Depressie
18. Metoprolol Succinat (Toprol) - Bloeddruk
19. Citalopram (Celexa) - Depressie
20. Natrium Warfarin (Coumadin) - Bloedverdunner
22. Ibuprofen - Pijn
23. Plavix (Clopidogrel) - Hart-en vaatziekten
24. Gabapentin (Neurontin) - Epileptische aanvallen
25. Singulair (Montelukast) - Allergieën

LET OP: U zult merken dat er verschillende bijsluiters van verschillende farmaceutische bedrijven zijn die hetzelfde geneesmiddel produceren. Bekijk dus de bijsluiter van het bedrijf van het medicijn dat u gebruikt en vergelijk het met de andere bedrijven om te zien of zij overeenkomen.

Ik heb deze nieuwsbrief geschreven, zodat mensen die overwegen een bepaald geneesmiddel te gebruiken een "geïnformeerd" beslissing kunnen nemen. U zult merken dat de farmaceutische bedrijven u zullen vertellen dat u uw arts dient te vragen of een bepaalde drug "goed" voor u is. Dat is hetzelfde als het vragen aan een verkoper van tweedehands auto of deze auto wel goed voor mij is. 99% van de tijd zal hij zeggen, "ja natuurlijk" omdat hij u de auto wil verkopen. Hij verdient geld aan de auto! Ik denk dat de persoon die wordt gevraagd of verteld om een ​​bepaald medicijn te gebruiken, zelf moet onderzoeken wat de fabrikant zelf zegt over het medicijn dat ze produceren. Ze vertellen de hele wereld wat voor medicijnen ze maken en welke resultaten ze zien bij mensen die het gebruiken. U moet echt lezen wat ze (noodgedwongen) over hun eigen medicijnen schrijven! Welnu, als u besluit dat een bepaalde voorgeschreven geneesmiddel "niet goed" voor uw gezondheid is dan heeft u het volste recht om het te weigeren !

MMS geneest diabetes, de ziekte van Lyme, hepatitis A,B en C, malaria, herpes, tuberculose, de meeste kankersoorten en vele andere ernstige ziekten. MMS protocollen beschermen het lichaam tegen 99% van de gezondheidsgevaren, dat wil zeggen toxines en ziekteverwekkers. Ieder van ons moet persoonlijk verantwoordelijkheid nemen voor wat in ons lichaam komt. Ik hoop dat iedereen onderzoekt wat is geschreven om ons te waarschuwen voor de gevaren van vele geneesmiddelen of ze nou in de vorm van pillen, vaccins of intraveneus zijn of op enige andere wijze het lichaam binnenkomen!

Als iemand hulp nodig heeft met een gezondheidsprobleem, neem dan gerust contact met ons op: support@genesis2church.is

Bron: Jim Humble NieuwsbriefLesen Sie diesen Beitrag in deutscher Sprache   

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.