zondag 7 mei 2017

Groeitempo van korte telomeren voorspelt langlevendheid


Een Spaans studie uit 2012 benadrukt nogmaals het belang van lange telomeren voor een lange en gezonde leven:

"Telomeren zijn herhaalde DNA nucleoproteïne structuren aan de uiteinden van eukaryote chromosomen die hen tegen afbraak beschermen, en DNA-herstel activiteiten zijn essentieel voor chromosomale stabiliteit. Telomeer herhalingen kunnen de novo worden toegevoegd door telomerase, een reverse transcriptase dat telomeren verlengt in cellen waarin het tot expressie wordt gebracht. In telomerase-negatieve cellen, worden telomeren korter met elke ronde van celdeling als gevolg van eind replicatie en DNA-afbrekende activiteiten.Korte telomeren worden aan dochtercellen doorgegeven, en wordt telomeerverkorting dus verergerd door celdeling en toenemende leeftijd bij zowel mensen als muizen. Kritisch korte telomeren kunnen leiden tot een permanente DNA schade respons die leidt tot cellulaire senescentie en/of apoptose, eventueel ten koste van de regeneratieve capaciteit en weefselfuncties. Korte telomeren kunnen volstaan om de degeneratieve pathologieën geassocieerd met veroudering te veroorzaken, zelfs in aanwezigheid van telomerase-activiteit
....
Telomeerlengte metingen in bloed zijn een goede afspiegeling van de algemene gezondheidstoestand bij mensen en muizen, en geven een indicatie van het algemene gezondheidsspanne (de tijd in goede gezondheid)."

Lange telomeren zijn dus belangrijk voor onze gezondheid en stellen ons in staat langer in goede gezondheid te leven. Afwijkend korte telomeren leiden tot een verminderde levensverwachting. Er zijn tussen mensen echter grote variaties in telomeerlengtes. Om de effecten van lange telomeren op de langlevendheid beter te begrijpen verrichten de onderzoekers een longitudinale telomeer lengte studie.

Korte telomeren & langlevendheid; klik om te vergroten

Ze concludeerden het volgende: De mate van stijging van het percentage van korte telomeren voorspelt de levensduur. Personen met een hogere groeitempo van korte telomeren leefden ook korter. Deze bevindingen tonen aan dat korte telomeren een directe impact op de langlevendheid in zoogdieren hebben, en ze benadrukken het belang van het uitvoeren van longitudinale telomeer studies om de langlevendheid te voorspellen.

Gelukkig kunnen we de voortijdige aftakeling van onze telomeren beperken. Epitalon verlengt niet alleen onze telomeren, maar regelt ook vele andere lichaamsfuncties, zoals hormonale en immuun functies.Lesen Sie diesen Beitrag in deutscher Sprache   

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.